UltraSEOMaster

UltraSEOMaster W ostatnim czasie powstał, a właściwe cały czas powstaje program UltraSEOMaster, który zyskuje coraz to większą falę zadowolonych Klientów. Nic dziwnego, w końcu program jest pisany przez użytkownika z forum PIO Miona – ma on na swoim koncie już nie jeden stworzy program, którego funkcjonalność przydaje się każdemu pozycjonerowi. Wszystkie jego programy są warte wydania paru złotych. Oczywiście o ile myśli się poważnie o pozycjonowaniu stron internetowych. Aktualna cena softu to 300 zł netto. Radzę się śpieszyć z zakupem, bo cena programu UltraSEOMaster na 100% zostanie zwiększona.

1. Moduł wyszukujący wpisy

Dzięki temu modułowi jesteśmy w stanie znaleźć linki do naszych wpisów – o ile w katalogu występuje wyszukiwarka lub jest zaimplementowane API. Wyszukiwanie odbywa się po nazwie domeny lub ciągu znaków w następujących skryptach:

 • SEOKatalog
 • SEOKatalog API
 • Sinoke API
 • WordPress
 • WebMini
 • EasyDir
 • Hurricane
 • PHP Link Directory

Funkcje i zalety modułu

 • Wielowątkowość wyszukiwania wpisów.
 • Zapisywanie wyników do plików tekstowych (znalezione, nieznalezione, timeouty).
 • Możliwość szukania wpisów dla wielu domen jednocześnie.
 • Funkcja kasowania wpisów (chekbox: KSW) – jeżeli mamy wyniki wyszukiwania i wczytamy kolejne adresy mając zaznaczoną opcję KSW, to skasują się wcześniejsze wyniki.
 • TRIM – przycinanie wczytywanych adresów do domeny głównej.

Trzeba wziąć pod uwagę to, że wiele skryptów stoi na SEOHostingu, więc ilość wątków nie może być zbyt duża, bo program będzie zwracał timeouty.

2. Moduł wyszukujący zdefiniowane ciągi znaków

Funkcje i zalety modułu

 • Obsługa dużych list.
 • Rozpoznawanie typu skryptów za pomocą footprintów i zapisywanie wyników do osobnych plików tekstowych.
 • Wyszukiwanie ciągu znaków – tryb pojedynczy lub mulit.
 • Wyciąganie wszystkich linków dla określonych kryteriów wyszukiwania:

  – wyciąganie linków dla określonej domeny
  – wyciąganie linków zawierających zdefiniowany anchor
  – zapisywanie wyników do pliku w formacie CSV

 • Wyciąganie adresów e-mail ze stron internetowych. Aby zacząć harvestowanie e-maili trzeba wpisać w polu „wyszukiwany ciąg znaków” następujący ciąg: „adresy_email„, zaznaczyć „Tryb wyszukiwania znaków” oraz „Szukanie wystąpień ciągu”.

Zdjęcie modułu 2 i legenda

Moduł wyszukujący zdefiniowane ciągi znaków

1 – wyszukiwany ciąg znaków w kodzie HTML strony np. nasza domena, która była linkowana
2 – ciąg znaków, który dodajemy do wczytanych adresów URL – niezbędne przy rozpoznawaniu skryptów za pomocą footprintów
3 – zaznaczamy jeśli wgrywamy zdefiniowane wcześniej footprinty do rozpoznawania skryptów
4 – zaznaczamy dla trybu wyszukiwania ciągów znaków i wyciągania linków
5 – jeśli wczytane adresy z listy mają być przycinane do domeny
6 – jeśli najpierw używaliśmy modułu wyszukiwania w katalogach, preclach możemy tym przyciskiem wgrać wyniki do wyszukiwania w module 2
7 – liczba wątków – maksymalnie 20, a 0 dla wstrzymania wątków w celu wcześniejszego bezkonfliktowego zamknięcia programu

4-a – zaznaczamy jeśli program ma wyszukać występowania ciągu znaków wcześniej wprowadzonych polem 1
4-b – zaznaczamy jeśli program ma wyciągnąć linki dla zdefiniowanej domeny w adresie linka
4 -b-c – pomijać linki dla której anchorem jest sam adres linkowany
4-d – zaznaczamy jeśli program ma wyciągnąć linki zawierające szukany anchor
4-d-f – wpisujemy jako filtr nazwę domeny, która ma wystąpić w linku domeny, używamy do odfiltrowania linków z tagów

Footprinty do rozpoznawania skryptów definiujemy w następujący sposób:

SEOKatalog#/admin/
wp-submit#/wp-login.php
step#/add.php
step#/add/
search_in_address#/search.html
e_title#/?mode=add
sinooke.png#/admin/login.php

Po lewej stronie podajemy szukany ciąg znaków, a po prawej adres, który zostanie dodany do wczytanych adresów URL.

3. Moduł Google Harvester

Jak sama nazwa wskazuje Google Harvester, to moduł do wyciągania wyników wyszukiwania z wyszukiwarki Google za pomocą odpowiednich footprintów.

Funkcje i zalety modułu

 • Możliwość korzystania z publicznych proxy, które są losowo wybierane z pliku tekstowego (folder Proxy->ListaProxy.txt).
 • Automatyczna podmiana proxy z zewnętrznego źródła. Źródeł może być wiele i są one losowo wybierane (Lista proxy z źródła nie może być mniejsza niż 10 proxy). Nowe pobranie proxy następuje przy uruchomieniu harvestowania oraz co 50 zakończonych pobrań dla footprinta.
 • Możliwość korzystania z proxy, które wymagają autoryzacji według formatu: 192.xxx.218.100:3128#myproxylogin:myproxyhaslo.
 • Wielowątkowość harvestowania wyników wyszukiwania.
 • Filtrowanie unikalnych adresów URL.
 • Możliwość wgrania pobranych adresów URL do moduł 2.
 • Ustawianie losowo opóźnień od 1 do 5 sekund.
 • Możliwość ustawienia harvestowania z ostatniej godziny, ostatnich 24 godzin, ostatniego tygodnia, ostatniego miesiąca, ostatniego roku.
 • Generator footprintów. Funkcja na takiej samej zasadzie jak w ScrapeBox -> .
 • Zapisywanie/Dopisywanie linków do wybranego pliku w trakcie działania Harvestera.
 • Możliwość wyłączenia wypisywania linków do okna tekstowego.

4. Moduł sprawdzający IP dla domeny

Dzięki temu modułowi jesteśmy w stanie sprawdzić IP dla domen za pomocą funkcji gethostbyname. Po kliknięciu w jakąś domenę z listy, a następnie w przycisk „Bing:IP” otworzy nam się domyślna przeglądarka z wyszukaniem dla komendy: IP:numer_ip.

Funkcje i zalety modułu

 • Zapisywanie IP do pliku CSV.

5. Moduł Proxy Master

Funkcje i zalety modułu

 • Integracja z ProxyMarket.pl.
 • Wielowątkowość wykonywania żądań.
 • Testowanie proxy

  – import proxy z pliku tekstowego bądź z ProxyMarket.pl
  – kasowanie złych proxy
  – możliwość zaznaczenia opcji, aby proxy były zapisywane tylko w postaci IP:Port
  – zapisywanie proxy do pliku tekstowego lub bezpośrednio do głównego programu, bądź zapisanie proxy na własnym serwerze

 • Proxy Extractor – wyciąganie proxy ze stron online

  – wyciąganie proxy według konkretnych portów lub bez portów
  – filtrowanie unikalnych proxy
  – zapisywanie proxy do pliku tekstowego lub do testowania

6. Moduł dodawarki do SEOKatalogów

Funkcje i zalety modułu

 • Tryb sprawdzania kategorii.
 • Wielowątkowość dodawania wpisów.
 • Dodawanie za pomocą multikodu bądź w darmowych katalogach przy użyciu deathbycaptcha.

  – dodawanie pojedynczych katalogów
  – wczytywanie katalogów z pliku tekstowego, ze schowka
  – zapisywanie listy adresów
  – kasowanie wybranych katalogów z listy wczytanych adresów
  – podgląd katalogu w domyślnej przeglądarce
  – komunikaty zwrotne z katalogowania

 • Konfiguracja projektu do katalogowania

  – możliwość korzystania z synonimów w tytule i opisie wpisu + możliwość korzystania z różnych opisów w ramach jednego projektu (wystarczy zastosować znacznik )
  – testowanie czy synonimy zawierają poprawną ilość klamer {}
  – licznik znaków tekstu wynikowego i licznik znaków z synonimami
  – określanie typu wpisu
  – podanie tagów, maila, adresu strony oraz multikodu
  – możliwość definiowania dodatkowych linków w treści wpisu {LINK1},{LINK2},{LINK3}
  – konfiguracja kategorii (pobieranie kategorii z wczytanych katalogów, wybieranie katalogów na podstawie pobranych kategorii, ustawianie liczby kategorii i subkategorii dla wpisu)

 • Konfiguracja programu

  – konfiguracja danych konta w deathbycaptcha: Login, Hasło, Adres Post
  – konfiguracja ścieżek katalogów: ścieżka katalogu z projektami, listami katalogów i footprintami dla kategorii

7. Moduł do obróbki linków

Funkcje i zalety modułu

 • Wczytywanie adresów z pliku tekstowego i zapisywanie ich po przefiltrowaniu.
 • Możliwość wczytywania nowych adresów do już wgranych.
 • Filtrowanie adresów według unikalnej domeny bądź filtrowanie adresów według unikalnych domen z resztą adresu.
 • Filtrowanie adresów za pomocą wyrażeń regularnych.
 • Zapisywanie wyrażeń regularnych to pliku tekstowego i możliwość ich późniejszego wyboru z listy rozwijanej.
 • Sortowanie alfabetyczne adresów ASC.
 • Przycinanie adresów do ostatniego folderu.

Wykorzystanie wyrażenia regularnego do analizy loga serwera w poszukiwania odwiedzin Googlebota.

http://ultraseomaster.pl/demo/analizalogowserwera2.swf.html

8. Moduł do sprawdzania przekierowań

Funkcje i zalety modułu

 • Wczytywanie i zapisywanie adresów do pliku tekstowego lub pliku CSV.
 • Sprawdzanie przekierowań 301 i 302
 • Zmiana parametru Time Out.

9. Moduł do sprawdzania PageRank

Funkcje i zalety modułu

 • Wielowątkowość sprawdzania PageRank.
 • Możliwość korzystania z proxy.
 • Przy wczytaniu adresów, które są podstronami istnieje możliwość zaznaczenia opcji, aby PageRank był sprawdzany dla domen, a nie podstron.
 • Wczytywanie (z pliku tekstowego lub ze schowka (możliwość przycięcia wczytywanych adresów do domeny głównej)) i zapisywanie wyników do pliku tekstowego.
 • Kopiowanie adresów do schowka, których PageRank jest równy 0 bądź większy od 0.
 • Sortowanie adresów względem PageRank.

10. Moduł do sprawdzania Site w Google

Funkcje i zalety modułu

 • Wielowątkowość sprawdzania Site.
 • Możliwość korzystania z proxy.
 • Wczytywanie (z pliku tekstowego lub ze schowka (możliwość przycięcia wczytywanych adresów do domeny głównej)) i zapisywanie wyników do pliku tekstowego.
 • Możliwość dodania pojedynczego adresu oraz podgląd czy URL jest zaindeksowany w Google (otworzenie domyślnej przeglądarki).
 • Kopiowanie adresów do schowka, których Site jest równy 0 bądź większy od 0.
 • Sortowanie adresów względem Site.
 • Sprawdzanie zaindeksowania za pomocą operatora: inurl:seo-z.pl

11. Moduł dodawarki do Sinooke multikod

Moduł odpowiedzialny za dodawanie do katalogów postawionych na skrypcie Sinooke z wpisem multikod. Konfiguracja projektu jest taka sama jak w przypadku modułu dodającego do SEOKatalogów.

12. Moduł dodawarki do DonMini

Dodawanie do katalogów DonMini niewiele różni się od dodawarki do SEOKatalogów lub Sinooke. W dodawarce do DonMini jest inny obsługa wybierania kategorii. Warto dodać też, że program po dodaniu wpisu zwraca bezpośrednie linki do wpisów.

Screencast z działa modułu 12:

http://www.ultraseomaster.pl/demo/newdodawaniedodonmini.swf.html

13. Moduł do sprawdzania pozycji słów kluczowych (PozycjeKeywords)

Funkcje i zalety modułu

 • Szybkie sprawdzanie pozycji słów kluczowych w wyszukiwarce Google.pl.
 • Sprawdzenie pozycji dla kilku lub kilkuset słów kluczowych w dość krótkim czasie.
 • Monitorowanie pozycji dzięki możliwość zapisywania wyników do archiwum.
 • Obsługa proxy.

14. Moduł do indeksowania adresów url (SiteIndeksator).

Funkcje i zalety modułu

 • Pingowanie za pomocą serwerów XML-RPC. Tutaj są dostępne dwa tryby: zgrupowany – w ramach jednego wątku pingowany jest jeden adres do wszystkich serwerów XML-RPC z listy oraz liniowy – w ramach jednego wątku pingowany jeden adres na jeden serwer XML-RPC.
 • Automatyczne pobieranie title stron, które pingujemy.
 • Automatyczne dodawania wpisów z linkami na platformy mikroblogowe oparte o skrypty StatusNET. np: identi.ca

  – dodawanie jednorazowe
  – dodawanie z powtórzeniowymi po dodaniu do końca listy zaczyna od nowa
  – dodawanie początkowej treści wpisu pobranej z title + na końcu link. Jeśli title nie zostanie pobrane treść zostanie dodana z pola 'treść'
  – dodawanie treści wpisu zdefiniowanej w polu 'treść' w kolejnych liniach losowo wybierane. Treść może być z synonimami z możliwość automatycznego dodania linku za pomocą kodu {TULINK}
  – możliwość ustawienia czasu zwłoki między kolejnymi dodaniami od 30 do 630 sekund
  Plik z kontami znajduje się w katalogu dane/ListaKontStatusNet.txt oraz szablony wpisów dane/WpisyDoStatusNet.txt

 • Obsługa proxy.
 • Wielowątkowość.

Plik proxy znajduje się w katalogu: proxy/ListaProxyDoPinga.txt
Plik serwerów XML-RPC znajduje się w katalogu: dane/XMLRPC.txt

Screencast z działa modułu 14:

http://ultraseomaster.pl/demo/akcjapingowania.swf.html

15. Moduł/Podprogram Google Harvester Hight Tech – ulepszony program do harvestowania wyników wyszukiwania.

Funkcje i zalety modułu

 • Możliwość wczytywania ogromnych list footprintów – nawet 1.000.000.
 • Bezpośrednie zapisywanie wyników wyszukiwania do pliku.
 • Zmiana parametru Time Out.
 • + te same funkcje co w module 3.

16. Moduł/Podprogram do Obróbki linków Hight Tech.

Funkcje i zalety modułu

 • Możliwość wczytywania ogromnych danych – nawet 6.000.000 linii.
 • Filtrowanie adresów URL: unikalna domena, unikalny jako cały URL, unikalna domena dołącz resztę URL, do ostatniego folderu.
 • Scalanie plików.

17. Moduł/Podprogram do rozpoznawania skryptów GET i POST – High Tech.

Funkcje i zalety modułu

 • Możliwość wczytania nawet kilku milionów adresów.
 • Zmiana parametru Time Out.
 • Wielowątkowość: max 50 wątków.

Przykładowy footprint:

<UltraSeoMasterSkrypt>
<NazwaSkryptu>Sinooke test dodawania</NazwaSkryptu>
<NazwaPlikuZapisu>sinooke_formdodaj.txt</NazwaPlikuZapisu>
<InstrukcjeSkryptu>
<Instrukcja>GET:/dodaj_wpis</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%formularz-wpisu%' AND szukany LIKE '%kategoria_wpisu%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>
<Instrukcja>POST:/index.php?s=formularz-wpisu</Instrukcja>
<Instrukcja>POSTDATA:url=testsite.pl&ok=Dodaj&kategoria_wpisu=&ses=clear</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%login_wpis%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>
</InstrukcjeSkryptu>
</UltraSeoMasterSkrypt>

Definiowanie footprinta o następującej budowie POST i GET wykorzystującego składnie SQL do przeszukania kodu pobranego ze strony:

<NazwaSkryptu>Sinooke test dodawania</NazwaSkryptu>

Dowolna nazwa własna jaka pojawi się na liście w programie.

<NazwaPlikuZapisu>sinooke_formdodaj.txt</NazwaPlikuZapisu>

Nazwa pliku w jakim będą zapisywane rozpoznane.

<Instrukcja>GET:/dodaj_wpis</Instrukcja>

Adres jaki zostanie dodany do adresu bazowego root z wczytanej listy adresów do rozpoznania. Instrukcja musi zaczynać się ciągiem GET:/ i dalej bez spacji konkretny adres.

<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%formularz-wpisu%' AND szukany LIKE '%kategoria_wpisu%'</Instrukcja>

Instrukcja ta ma składnię języka SQL i musi się składać minimum z jednego zapytania np: szukany LIKE '%formularz-wpisu%' oznacza, że zapytanie zwróci TRUE jeśli znajdzie w kodzie /dodaj_wpis ciąg formularz-wpisu. W tym konkretnym wypadku mamy drugi człon AND co oznacza, że te dwa ciągi formularz-wpisu i kategoria_wpisu muszą wystąpić w kodzie strony /dodaj_wpis. Jako, że jest to składnia SQL’a można stosować takie operatory jak AND | OR | NOT AND Przykładowo:

FOOTPRINT:szukany LIKE '%moze_byc_ten%' OR szukany LIKE '%lub_moze_byc_ten%'

Taka instrukcja jest uniwersalna, bo dopasuje się do ciągu moze_byc_ten lub lub_moze_byc_ten zwracając TRUE.

<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>

Ta instrukcja musi być za instrukcją FOOTPRINT. Instrukcja ta odbiera to co zwróci FOOTPRINT zwracając TRUE lub FALSE dla naszego footprint’a.

<Instrukcja>POST:/index.php?s=formularz-wpisu</Instrukcja>

Ta instrukcja jest adresem pod jaki mają zostać wysłane dane POST z POSTDATA.

<Instrukcja>POSTDATA:url=testsite.pl&ok=Dodaj&kategoria_wpisu=&ses=clear</Instrukcja>

Są to dane POST jakie zostaną wysłane. Definiując odpowiednie dane mamy możliwość:
– rejestracji kont w preclach
– logowania na fora w celu „podtrzymania” kont i profili
– przeszukanie zawartości które dostępna jest dopiero po wysłaniu formularza np. czy strona jest dodana, czy w formularzu wystąpi ciąg SMS, płatność itd., co można wykorzystać do rozpoznania darmowe / płatne itd….

Instrukcje warunkowe:

<UltraSeoMasterSkrypt>
<NazwaSkryptu>SKO test</NazwaSkryptu>
<NazwaPlikuZapisu>skotestadmin_dodaj.txt</NazwaPlikuZapisu>
<InstrukcjeSkryptu>
<Instrukcja>GET_CONTINUE:/dodaj,strone/</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%global_add%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_FALSE_CONTINUE:</Instrukcja>
<Instrukcja>GET:/admin/</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%SEOKatalog%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>
</InstrukcjeSkryptu>
</UltraSeoMasterSkrypt>

Powyższa instrukcja jest przykładem jednej instrukcji, która może zawierać alternatywne adresy GET_CONTINUE. Ta instrukcja nie zatrzyma nam footprint’a na FALSE jeśli adres /dodaj,strone/ zwróci 404 i skrypt przejdzie do dalszej instrukcji. Wiec poniższa grupa trzech instrukcji z IF_FOOTPRINT_FALSE_CONTINUE:

<Instrukcja>GET_CONTINUE:/dodaj,strone/</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%global_add%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_FALSE_CONTINUE:</Instrukcja>

Jeśli zwróci false przejdzie dalej do sprawdzenia kolejnej grupy:

<Instrukcja>GET:/admin/</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%SEOKatalog%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>

Screencast z rozpoznawania skryptu dla dwóch footprint

http://ultraseomaster.pl/demo/usmrozpoznanieskryptuht.swf.html

Adresy są zapisywane w katalogu ciagi_wyszukane/ oraz ciagi_niewyszukane.

Gotowce:

– Footprint do rozpoznania aktywnego formularze rejestracji w WordPress

<UltraSeoMasterSkrypt>
<NazwaSkryptu>WordPress formularz rejestracji</NazwaSkryptu>
<NazwaPlikuZapisu>wordpress_formrej.txt</NazwaPlikuZapisu>
<InstrukcjeSkryptu>
<Instrukcja>GET:/wp-login.php?action=register</Instrukcja>
<Instrukcja>FOOTPRINT:szukany LIKE '%user_login%' AND szukany LIKE '%user_email%'</Instrukcja>
<Instrukcja>IF_FOOTPRINT_TRUE:</Instrukcja>
</InstrukcjeSkryptu>
</UltraSeoMasterSkrypt>

18. Moduł do sprawdzania działania i anonimowości proxy

Do działania modułu wymagane jest podanie adresu do skryptu PHP o poniższym kodzie:

<?php
// testproxy.php
echo '<REMOTE_ADDR>'.$_SERVER['REMOTE_ADDR']."</REMOTE_ADDR>\r\n";
echo '<HTTP_VIA>'.$_SERVER['HTTP_VIA']."</HTTP_VIA>\r\n";
if(strlen($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED']) > 10)
{
$FORWARDED = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED'];
}
if(strlen($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']) > 10)
{
$FORWARDED = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
}
echo '<FORWARDED>'.$FORWARDED."</FORWARDED>\r\n";
 
?>

Należy utworzyć plik i zamieścić w nim poniższy kod i wysłać na własny serwer z obsługą PHP który jest stabilny. Pełny adres do pliku podajemy w głównym programie w zakładce konfiguracja.

Zasada sprawdzania jest bardzo prosta. Program wykonuje żądanie HTTP za pośrednictwem proxy do skryptu który odczytuje zmienne środowiska i przekazuje je do programu.

Proxy transparentne – Przekaże informacje o sobie w HTTP_VIA oraz nasze IP w kolumnie FORWARDED.
Proxy anonimowe – Przekaże informacje o sobie w HTTP_VIA czyli serwer uzyska informacje, że żądanie jest przez proxy, ale naszego adresu IP nie.
Proxy high anonymous – Nie przekaże informacji o sobie oraz nie przekaże naszego IP. Serwer praktycznie nie wie, że żądanie jest za pośrednictwem proxy.

Funkcje i zalety modułu

 • Sprawdzanie działania i anonimowości proxy (proxy transparentne, proxy anonimowe, proxy high anonymous).
 • Ustawienie timeoutu w sekundach.
 • Wielowątkowość analizowania proxy.

19. Keywords count

Moduł sprawdza czy występuje dane słowo kluczowe/słowa kluczowe i ile razy występuje w danym miejscu w kodzie HTML strony.

Funkcje i zalety modułu

 • Sprawdzanie wystąpień ciągów w takich miejscach w kodzie HTML: Title, Description, H1, H2, H3, Anchor, All Body.
 • Sortowanie danych.
 • Możliwość sprawdzania ciągów na stronach 404.
 • Wielowątkowość modułu.

Moja opinia o UltraSEOMaster

Testowałem wszystkie moduły i muszę przyznać, że Mion odwalił, a właściwie odwala kawał dobrej roboty. Moduły działają bez zarzutów, choć można byłoby je udoskonalić. Sugestie wysłałem do autora programu i zapewne część z nich zostanie uwzględniona w nadchodzących aktualizacjach. Pewnie wszyscy znają program Scrapebox, który posiada również od groma dodatków, ale program USM radzi sobie z niektórymi rzeczami zdecydowanie lepiej. Niemniej jednak warto mieć w swoim arsenale oba programy. Opinie o programie są same pozytywne :) Wystarczy wejść na forum PIO i przeczytać poniższy wątek.

http://www.forum.optymalizacja.com/topic/156261-program-wyszukujacy-w-katalogach-preclach-google-sie-pr/

Licencja jest taka sama jak w Scrapeboxie. Czyli przypisana jest do jednej maszyny z możliwością odpalenia nieograniczonej ilość instancji programu.

Zakup UltraSEOMaster

Na razie zakup jest tylko możliwy po uprzednim skontaktowaniu się z autorem programu: systemy.internetowe[małpa]gmail.com

Artykuł będę aktualizował, bo modułów będzie znacznie więcej.

VN:F [1.9.7_1111]
Głosy: +4 (Głosy na Tak: 4, Głosy na Nie: 0, Wszystkich głosów: 4)
Kategoria: Pozycjonowanie stron, Różne narzędzia SEO
Tagi: , ,

Najpopularniejsze zapytania:

 • ultra seo master
 • ultraseomaster
 • wyszukiwanie wpisów

31 odpowiedzi na „UltraSEOMaster

 1. Wpisałem w googla „UltraSEOMaster” i co? 4 wyniki… Świetna fala stary! Szkoda tylko, że zapomniałeś powiedzieć, iż to jest coś na wzór sponsorowanego wpisu. Ojej 200zł i to jeszcze netto. A najlepsze jest to: „Trzeba wziąć pod uwagę to, że wiele skryptów stoi na SEOHostingu, więc ilość wątków nie może być zbyt duża, bo program będzie zwracał timeouty.” Sory, że co? Kupujesz produkt i jeszcze nie można wycisnąć z niego wszystkich soków?

  Program powiadasz? W jakim języku napisany? Został już witaminizowany czy czeka w kolejce? :D

  PS
  Fajnie, klikam tabulator i komórki e-mail przeskakuje na witryna :)

  PPS
  Wymyśl coś nowego, bo ten kotek trochę nudny już jest.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 2, Nie: 2)
 2. 1. Co z tego, że 4 wyniki ?

  2. To nie jest sponsorowany wpis. Nie dostałem za niego ani złotówki + żadnego softu.

  3. Jasne, że można wycisnąć z niego „wszystkie soki”. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie wpisów, to kogo to jest wina, że katalogi stoją na śmieciowych seohostinach ? Programu ? Proszę Cię… Zastanów się zanim następny razem dodasz bzdurny komentarz. No chyba, że zaczynasz weekend od rana i masz już w sobie trochę %. Więc mogę zrozumieć…

  4. Program napisany jest w C++ Borlanda .

  Ps. Zazdrość za Ciebie przemawia, że jako programista nie wypuściłeś żadnego przydatnego programu ?

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: +2 (Tak: 3, Nie: 1)
 3. To od końca może zacznijmy.

  Zazdrościć czego? To, że jestem programistą nie oznacza, że jestem altruistą. Myślisz, że to jest miarą? A może chcesz powiedzieć w ten sposób, że gorszy jestem?

  C++ powiadasz więc pluszowanie binarki nie będzie takie trudne :) Jest jakaś wersja demo i pełna? A może jest jedna i funkcje dostępne są tylko po wprowadzeniu kluczyka? Może pokaż tą binarkę to zobaczymy na ile gość się zna.

  Na pewno nie moja wina, że każdy tak oszczędza na wszystkim. W Polsce pozycjonowanie z nielicznymi wyjątkami to jedno wielkie dno.

  Tak mam pewnie jeszcze we krwi procent… Po 4 flaszkach, 1 cytrynówce, 2 kratach browarów, paru szampanach i wisky każdy by miał. Trzeba było być na koncercie :P

  To z tego, że 4 wyniki, że jakby był dobry soft czy coś to tych wyników byłoby nieco więcej, nie sądzisz?

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: -2 (Tak: 0, Nie: 2)
 4. Nie odwracaj kota ogonem. To właśnie z Twoich komentarzy wynika, że próbujesz na siłę pokazać, że wydany program nie jest wart wydania paru złotych. I jeszcze chcesz to udowodnić poprzez dekompilację programu. Lubisz zaglądać bez pytania „pod spódnicę” ?

  Zacząłeś od wyśmiania programu. Zaczynając od szyderczego pytania retorycznego odnośnie „wyciskania maksymalnie soków z programu”. Nie mając pojęcia o tym, że większość katalogów stoi na SEOHostingach, które to z kolei przy dużym obciążeniu zwracają timeouty. No sorry… Ale o czym my tu dyskutujemy ? A skończywszy na udowodnieniu, że program da się złamać.

  Pewnie i się da. Zresztą tak jak większość softów. To, że np. nie ma ogólnodostępnej wersji nulled Xrumera 7.12 nie oznaczana, że takowa nie istnieje. Wręcz przeciwnie…

  Daleko mi od obrażania Ciebie i tym samym pisania, że jesteś gorszy itp. Jakiś tam poziom wychowania mam :)

  Chcesz instalkę?
  Masz jakiś problem?
  Chcesz coś komuś uwodnić?

  Mail do producenta masz podany jak na tacy. Wystarczy do niego napisać.

  Myślisz, że dlaczego w Polsce pozycjonowanie jest na takim poziomie jakim jest ? W większości przypadków to wina Klientów, którzy za 100zł chcieliby znaleźć się w TOP3 w wyszukiwarce Google, na 5 różnych fraz. Ok jest to możliwe, ale potem Klient pisze, że gdzieś tam znalazł link do swojej strony i zobaczył wygenerowaną treść, i najgorsze, że chce aby link został usunięty.

  Druga sprawa, to dość niski poziom wiedzy i doświadczenia pozycjonerów w Polsce. Od groma ofert na allegro – nie wiem skąd biorą się Klienci, że decydują się na usługi pozycjonowania z allegro. Pewnie to kwestia dużo niższej ceny niż u profesjonalnych firm.

  To mogłeś najpierw wytrzeźwieć zanim dodałeś komentarze :P

  Odnośnie ostatniego pytania. Przeczytaj jeszcze raz pierwsze zdanie w artykule. Soft dopiero powstaje. Mion wydał już nie jeden soft, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc postanowiłem napisać o jego nowym programie artykuł i go aktualizować. Szczególnie, że dawno – z braku czasu – nie dodałem żadnego artykułu.

  Zadam Ci pytanie, które powinno otworzyć Ci oczy.

  Czy jak wychodził np. program Xrumer, to ilość wyników wyszukiwania była duża ?

  Poza tym niektóre dobre softy nigdy nie ukażą światła dziennego.

  Ilość wyników wyszukiwania w początkowej fazie tworzenia softy nie jest wyznacznikiem tego, że soft jest słaby.

  To tak jakby robić cennik pozycjonowania według ilości wyników wyszukiwania. Im większa liczba wyników wyszukiwania, tym cena będzie wyższa.

  Ha. Wiele firm ma takie właśnie cenniki. To nic innego jak dymanie Klientów.

  To jakby Klient przyszedł do mnie z frazą: „feed wordpress”, która ma: Około 561,000,000 wyników, to musiałbym zażądać z 5tyś/ms.

  Mój jeden tag jest w top10 na tą właśnie frazę.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: +2 (Tak: 4, Nie: 2)
 5. Program zapowiada się ciekawie. Na razie wstrzymuję się z zakupem, ale na pewno będę obserwował rozwój tego softu ;)

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 6. Program zapowiada się ciekawie i na pewno go zakupię. Szczególnie, że dodawarka do SEOKatalogów, którą kupiłem około 5 miesięcy temu nie działa jak powinna.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
  Marek Frokowski :
 7. Doszedł nowy moduł do obórki linków – 7.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 8. Soft zapowiada się ciekawie, ale raczej 90 % funkcji mam w innych softach. Ale jak ktoś nie ma takiego parku maszyn, to na pewnie warto to kupić… pod warunkiem, że soft będzie rozwijany.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 9. Ciekawe, ciekawe.
  „Radzę się śpieszyć z zakupem, bo cena programu UltraSEOMaster na 100% zostanie zwiększona.” – Mam taki odruch, że poczekam. Znając życie, za jakiś czas będę tego żałował…

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 10. arve_lek, a jak myślisz? Kupić screabox czy program Miona? Zakładając, że potrzebuję czegoś do przeszukiwania googla w poszukiwaniu na przykład miejsc do linkowania oraz obróbki list, no i sprawdzania site itp.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 11. Najlepiej kupić oba programy, bo się uzupełniają nawzajem. Jednak jakbym miał wybierać na obecną chwilę między USM, a SB, to wybrałbym SB.

  Ale wiem, że nowy program Miona będzie ciągle rozwijany. Stąd nazwa programu: UltraSeoMaster.

  Do harvestowania adresów póki co i tak jest bezkonkurencyjny hrefer (w moim odczuciu).

  USM ma ten plus, że kupując teraz soft, aktualizacje będziesz miał za free. 200zł to nie pieniądz za taki program.

  Teraz tak myślę, że chyba lepiej jest kupić USM :)

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 12. Doszły kolejne moduły.

  8.9.10.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 13. Nic nie wzrośnie cena i tak drogo wiele programów jest na rynku a ten jest tylko nowy i drogi.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: -1 (Tak: 0, Nie: 1)
  nowy w seo :
 14. Podaj mi program, który ma taką funkcjonalność jak USM i kosztuje, tyle ile kosztuje obecnie czyli 300 zł ?

  Cena wzrosła, bo już działa moduł dodający do SEOKatalogów i muszę przyznać, że świetnie się sprawuje :)

  A to dopiero początek modułów, które Mion będzie wdrażał.

  Ci co kupuli program za 200zł na pewno nie będę żałować, tak samo z osobami, które kupią program za 300zł, itp.

  Ps. Zmień nastawienie. Program nie jest drogi, tylko Ty po prostu za mało zarabiasz.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 15. Doszły kolejne dwa moduły:

  11 – dodawarka do katalogów Sinooke z obsługą multikodów
  12 – dodawarka do katalogów DonMini

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 16. Program jest tak rozwalony w tej chwili ze nie lapie już o co w tym wszystkim biega. Mion ma generalnie dobry soft, tylko to pozakrecane nazewnictwo, dodatki i jakies dziwaczne systemy sprzedaży, upgradów, itd. To jest, tamto bedzie, płacisz za to i to a za tamto to nie wiem, itd … Nie ogarniam.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 17. Tutaj Mion ładnie wszystko wytłumaczył -> http://www.forum.optymalizacja.com/topic/156261-program-wyszukujacy-w-katalogach-preclach-google-sie-pr/page__st__240#entry1099268

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 18. Doszły kolejne moduły: 13, 14, 15, 16, 17

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 19. Czy w Waszej ocenie USM jest wstanie zastąpić Scrapebox , pod warunkiem że nie potrzebujemy „komentowania” ?

  tylko programu do wyszukiwania, sortowania itp…

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 20. USM i SB uzupełniają się nawzajem i warto mieć oba softy. Nie jest to duży koszt.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 21. zakupu może nie, ale już serwer +proxy !

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 22. Zazwyczaj inwestycja idzie w parze z zarabianiem :)

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 23. Witam!

  Jestem zielony w sprawie pozycjonowania. Mam wykupione jakieś pozycjonowanie przez firmę ale jest strasznie drogie bo okolo 600zl/mc i do tego nie jest wystarczająco wydajne. Nie tak jak bym chciał.

  Interesuje mnie pozycjonowanie tylko jednej strony. Moje pytanie: czy ten program będzie wystarczający?

  W jakiś poprzednich komentarzach na temat addera8 przeczytałem, że łatwiej i taniej zrobić to ręcznie, ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić i wgl o co chodzi? Jeżeli ktoś mógł by mi to napisać
  na maila lub w komentarzu to był bym wdzięczny bo to pozycjonowanie które mam teraz zjada mi zbyt dużo $ :P

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 24. Ten program nie jest wystarczający.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: +1 (Tak: 1, Nie: 0)
 25. Mam od 2 miesięcy ten soft i każdego dnia używam go coraz bardziej intensywnie :) Cena wg mnie jest bardzo przystępna i nie żałuję ani złotówki wydanej na USM. Osobiście szukałem tylko dodawarki do katalogów, żeby obsługiwała multikody. Ponieważ konkurencja w cenie USM miała tylko dodawarkę, postanowiłem spróbować soft Miona, zwłaszcza że na PiO ma bardzo dobre opinie :) Wybór okazał się strzałem w dziesiątkę i jeśli ktoś nie ma SB, to niech się nie zastanawia, tylko bierze USM. Nawet jeśli nie wykorzysta 100% możliwości i tak będzie zadowolony.

  PS. Komentarz jest obiektywną oceną oprogramowania na podstawie własnych testów (to tak dla ścisłości :P )

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 26. Doszedł kolejny moduł. Numer 18. Czyli moduł do sprawdzania i testowania anonimowości proxy.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 27. Doszedł kolejny moduł: Numer 19.

  + Bardzo fajna zmiana, a mianowicie w Google Harvester Hight Tech została zwiększona ilość wątków do 50.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: +1 (Tak: 1, Nie: 0)
 28. Nie potrafie pracować już bez USM.

  Warty swojej ceny.

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 29. Czy dodawarka do katalogów to automat czy półautomat?

  VA:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)
 30. Automat, ale obsługuje tylko dodawanie na multikodach.

  VN:F [1.9.7_1111]
  Głosy: 0 (Tak: 0, Nie: 0)